fbpx
Preskočiť na obsah

Dve percentá dane z príjmu

     Ako každý rok, môžu aj v tomto roku všetky fyzické a právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie, rozhodnúť kto dostane 2% (pri dobrovoľníckej práci aj 3%) z vašej dane z príjmu.

     Týmto chceme poďakovať všetkým, ktorí nám v minulých rokoch 2% zo zaplatenej dane z príjmov poukázali, ale hlavne tým, ktorí sa nám rozhodnú svoje dve percentá poukázať v tomto roku.

Prečo dať svoje 2% práve nám?

     Sme nezisková organizácia, ktorej hlavným zameraním je športová (jachtárska) aktivita detí a mládeže.
Aj keď je jachting krásny šport, nepatrí medzi tie širšie rozšírené a teda väčšinu nákladov spojenú s prevádzkou klubu získavame od sponzorov (ktorých žiaľ nieje veľa), vlastných financií a príspevkov ako sú napríklad 2% dane.

     Váš príspevok umožní, aby sa rozvíjajúci klub s rastúcou členskou základňou mohol rozvíjať aj naďalej a poskytovať tak deťom a mládeži v okolí Oravskej priehrady možnosť športového vyžitia, aktívneho oddychu ale hlavne zábavy pri a vo vode.

Ako postupovať?

Tu sú uvedené najbežnejšie scenáre. Ak by ste mali nejaké otázky alebo potrebovali ďalšie údaje kontaktujte nás – radi vám pomôžeme.

 1. Do 15.2.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane (vzor: Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti.pdf )
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Stiahnite si a vyplňte predvyplnené tlačivo Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby
 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2023 na daňový úrad
 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane
  ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  IČO00689017
  Právna formaObčianske združenie
  Obchodné meno (Názov)Telovýchovná jednota MOTOR-YACHT Námestovo
  Sídlo – UlicaHotel Šport, Oravská priehrada
  PSČ029 01
  ObecNámestovo
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
  Pozor:
  a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

  b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  IČO00689017
  Právna formaObčianske združenie
  Obchodné meno (Názov)Telovýchovná jednota MOTOR-YACHT Námestovo
  Sídlo – UlicaHotel Šport, Oravská priehrada
  PSČ029 01
  ObecNámestovo
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, uveďte analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.