2% z dane pre jachting

Práca s mládežou, vedenie zverencov k radosti z pohybu, zdravému zápoleniu a zábave pri dosahovaní cieľov je jeden z najdôležitejších cieľov nášho klubu.

Sme presvedčení, že vychovať cieľavedomého jachtára, ktorý vie že cesta za cieľom môže byť náročná, je jednou z ciest ako vychovať úspešného človeka. A práve tomu môžu napomôcť aj vaše 2% z dane!

Aj vďaka vašim 2% môžeme:

  • napredovať a pripravovať deťom a mládeži kvalitný program, ktorý ich nielen zabáva, ale aj vzdeláva a motivuje pre pohyb, 
  • zveľaďovať priestory, v ktorých prebieha naša pravidelná činnosť, rovnako ako materiál, ktorý na výcvik používame,
  • vytvárať a ponúknuť deťom a mládeži prostredie, v ktorom môžu rozvíjať svoje talenty, záľuby a koníčky, 
  • a mnoho iného. 

Spoločne sa snažíme vytvoriť kvalitnú komunitu, ktorá sa snaží nie len o rozvoj seba, ale aj ostatných, o spoločné napredovanie a vytváranie bezpečného priestoru. Veríme, že aj vďaka vašim 2% sa nám v tom bude i naďalej dariť.  

Predvyplnené vyhlásenie o poukázaní 2% z dane si môžete stiahnuť na TOMTO LINKU.

Dieťaťu stačí do podvedomia hravou formou vtisnúť, že náročná cesta k cieľu je zábava. O výsledky sa potom postará samo a s radosťou