kurzy vodcu malého plavidla

V TJ Motor-Yacht organizujeme kurzy na vedenie plavidla už od r. 1994. Kurzy u nás odvtedy absolvovalo už viac ako 2000 žiadateľov.

Kategórie A, B a C

Výhodou kurzu u nás je to, že teoretická aj praktická časť prebieha priamo v našej lodenici, kde sa najskôr naučíš teoretické základy, a neskôr si to potrebné aj prakticky vyskúšaš priamo na vode na hladine Oravskej priehrady. Cieľom kurzu u nás nie je len príprava na skúšku, ale aj kvalitné praktické základy, či informácie o tom ako sa o plavidlo starať, prípadne na čo si dávať pozor pri kúpe vlastného plavidla.

 

U nás ponúkame kurzy vodcu malého plavidla v kategóriách A, B, a C:

    • skupina „A“: plavidlá s vlastným strojným pohonom s výkonom pohonného zariadenia do 20kW
    • skupina „B“: plavidlá s vlastným strojným pohonom s výkonom pohonného zariadenia nad 20kW (výkon je neobmedzený)
    • skupina „C“: plavidlá poháňané pomocou plachiet, kde plocha základného oplachtenia presahuje 12m2

Priebeh kurzu

Kurz vodcu malého plavidla pozostáva z dvoch častí – teoretickej a praktickej prípravy.

 

Teoretická príprava, pripraví uchádzača na výkon štátnej skúšky.
Pri teoretickej príprave zapožičiame naším kurzistom študijnú literatúru a písacie potreby, takže si na kurz nie je potrebné čokoľvek nosiť.

 

Praktickú časť kurzu si kurzisti dohodnú priamo na kurze po zladení časových možností.
Na praktickej časti sa naučia okrem ovládania plavidla aj zvládnáť jeho údržbu, prípadne sa poradia vo veciach nákupu nového/ojazdeného plavidla a jeho následnej registrácii.

 

Po úspešnom vykonaní štátnej skúšky absolvent obdrží preukaz spôsobilosti vodcu malého plavidla.
Platnosť tohto preukazu nie je časovo obmedzená – teda preukaz je „na vždy“.

Ako sa na kurz prihlásiť

Na kurz sa najjednoduchšie prihlásiš kontaktovaním Mareka Benčeka na tel. čísle 0908 913 947, alebo

mailom na našu mailovú adresu (tjmotoryacht@gmail.com). 

Následne dostaneš všetky potrebné inštrukcie ako aj oficiálnu prihlášku, ktorá sa neskôr zasiela úradom a zdravotné osvedčenie, ktoré necháš potvrdiť lekárom. Tieto listiny, spolu s ďalšímim potrebuješ na prihlásenie sa na skúšku.

Cena kurzu A, B je 330€ a zahŕňa všetky poplatky.

Inštruktori TJ Motor-Yacht vychádzajú z toho, že na plavidle sa budeš plaviť so svojími blízkymi. A tí musia byť v bezpečí!