jachting pre deti a mládež

Práca s mládežou, vedenie zverencov k radosti z pohybu, zdravému zápoleniu a zábave pri dosahovaní cieľov je jeden z najdôležitejších cieľov nášho klubu.

Sme presvedčení, že vychovať cieľavedomého jachtára, ktorý vie že cesta za cieľom môže byť náročná, je jednou z ciest ako vychovať úspešného človeka.

 

Mladí jachtári sa musia naučiť nie len množstvo zručností a vedomostí, ktoré použijú pri jazde plachetnicou a neskôr aj v osobnom živote, ale tiež získajú veľa návykov ktoré robia dobrého jachtára a človeka:

  • schopnosť analyzovať situáciu a prekonávať vlastný strach
  • hľadať riešenia v nových situáciách
  • vedieť sa spoľahnúť na svoje sily a vedieť kedy požiadať o pomoc
  • niesť zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia
  • starať sa o seba a členov svojho týmu
  •  

Ako prebieha výcvik

Po prihlásení nového adepta do klubu si ho najprv preveria tréneri, ktorí ho potom zaradia do skupiny podľa jeho veku a schopností.

 

Zverenci sú rozdelení do dvoch skupín – začiatočníci a tí skúsenejší – pretekári.

 

Začiatočníci sa musia najprv pripraviť na svoj pobyt na vode. Naučiť sa základy konštrukcie, základy ovládania plachetnice, naučiť sa starať o svoju bezpečnosť a hlavne naučiť sa poslúchať trénerov…
Všetky potrebné veci sa im názorne predvedú a všetko si môžu vyskúšať v kľude, nenásilnou formou, najprv na brehu a potom na vode.
Keď konečne príde čas na prvé vyplávanie, všetko je pod dozorom trénera. Ten je s každým dieťaťom na vode sám. Buď v motorovom člne alebo pri tých, ktorých je nutné trochu viac posmeliť – priamo v lodi. Zverenci sa postupne učia zvládnuť svoju plachetnicu na vode samostatne.

Ak je dieťa pripravené – technicky, ale hlavne psychicky prichádza posledný krok v skupine začiatočníkov – prvé preteky.

 

Pretekári sú už zdatnejší jachtári, ktorí si vedia poradiť so svojou plachetnicou takmer v každej situácii. Pri nich sa tréner snaží odhaliť drobné nedostatky a situácie ktoré ešte nezvláda alebo ich zvládne, ale so strachom a podobne.
Tréningy sú viac orientované na výdrž, kondíciu a taktiku. Simulujú sa rôzne situácie a ich riešenie sa následne diskutuje buď priamo na vode alebo po tréningu…

Zábava

Veríme, že na to aby deti podávali výkon na pretekoch ich musíme zaujať, vytvoriť im podmienky tak, aby preteky, tréningy, jachting a všetko okolo bolo pre nich zábavou. Predovšetkým preto vymýšľame a organizujeme množstvo rôznych aktivít tak, aby si to deti hlavne užili a robili všetko čo od nich očakávame s radosťou.

 

Tábory s jachtárskou tématikou, kde sa deti, aj keď pravdepodobne nikdy nebudú aktívny jachtári zoznámia s týmto športom a môžu si ho vyskúšať.

Náborové tábory, kde s jachtingom zoznamujeme záujemcov, ktorí majú o jachting vážnejší záujem ale ešte sa s ním nestretli a „nevedia či ich to chytí…“.

Jachtárske výpravy – v podstate odľahčený tréning kedy sa jachtári musia dopraviť pomocou plachiet na určené miesto – napríklad na zmrzlinu 😉 Organizujeme väčšinou ako odmenu za predchádzajúci výkon (či už zverencov alebo trénerov 😀 )

 

Tradičné ceremoniály 

  • krst nových pretekárov – aj keď v deň výkonu nie moc obľúbená tradícia – minimálne naše deti na ňu spomínajú s radosťou 🙂
  • námorné bitky – úlohou kormidelníkov je potopiť čo najviac nepriateľov 
  • nočné výpravy

Dieťaťu stačí do podvedomia hravou formou vtisnúť, že náročná cesta k cieľu je zábava. O výsledky sa potom postará samo a s radosťou